21 Ağustos 2019 Çarşamba Haberleri - köşe yazıları ve son dakika bültenleri  

21 Ağustos 2019 Çarşamba Haberleri - köşe yazıları ve son dakika bültenleri  

Dünya Siyaset Ekonomi Gündem

Bakan Gül Bu Ülkeye  Diz Çöktürmek İsteyenler


Bakan Gül: "Bu ülkeye  diz çöktürmek isteyenler..."Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Gül: "Bu milletle, Türk yargısıyla  dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek. Bu ülkeye  diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251  şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve  görmeye de devam edecekler." dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,  Antalya'da düzenlenen "Yargı Teşkilatı Toplantısı"nda yaptığı  konuşmada, adaletin yargı mensubunun vicdanına emanet olduğunu söyledi.
Doğru ve adil olan her kararın doğru ve adil olarak anlaşılmasının da  gerektiğine işaret eden Gül, hakka ve hakikate dayanan her sözün, hak ve hakikat  olarak görünmesi gerektiğini dile getirdi.
Güven veren adaletin bir boyutu da adına karar verilen milletle sağlam  iletişim köprüleri kurmak olduğunu aktaran Gül, başkalarının ne dediğine  kulakları kapatıp doğru olanı yapmanın, belki bireysel hayatta konforlu bir  tercih olabileceğini ifade etti.
Ancak yargı mensuplarının böyle lüksü ve  ayrıcalığının olmadığını vurgulayan Gül, yargı ile millet arasındaki ilişkinin  bir vekalet ilişkisi olduğunu, Anayasa'nın bu vekalet ilişkisini "Yargı yetkisi,  Türk milleti adına, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
" hükmüyle  belirgin hale getirdiğini kaydetti.
  "YALANIN PANZEHİRİ, SADECE AMA SADECE HAKİKATTİR" Yargı yetkisini millet adına kullanırken, milletin yargıya inancı ve  desteğini korumanın da çok önemli olduğuna değinen Gül, şöyle konuştu:"Muhakemenin aleniyeti ve yargılamanın kamusal niteliği, tüm toplumun  taraflı veya tarafsız bir göz olarak sürece katılmasını beraberinde getiriyor.
O  yüzden, 'Mahkemelerimiz doğru ve adil kararlar versin yeterlidir.
'  diyemiyoruz.
Mahkemelerimiz doğru ve adil kararlar versin, doğru ve adil kararlar  verdiğine de milleti ikna etsin istiyoruz.
Peki ne yapacağız? Ne yapmalıyız?  Toplumun, basın yayın araçları üzerinden edindiği bilgilerle parçası haline  geldiği yargısal süreçlerin amacına uygun, sağlıklı şekilde işlemesini de garanti  etmek zorundayız.
Adil bir yargılamanın gerekleriyle toplumun bilgilendirilmesi  ihtiyacı arasında makul bir denge kurmalıyız.
Unutmayalım ki, enformasyon yoksa  dezenformasyon kendisine varlık alanı bulur.
Bilgi yoksa kuşku, onun tahtına  kurulur.
Yalanın panzehiri, sadece ama sadece hakikattir.
""ADALETİN VARLIĞI KADAR GÖRÜNÜR, ALGILANIR OLMASI DA HİZMET EDER"Yasal veya ahlaki olarak gizli tutulması gereken bilgileri, evreleri  istisna tuttuklarını aktaran Gül, örneğin soruşturma evresinin kural olarak gizli  olduğunu, hiçbir merak dürtüsünün bu mahremiyetin çiğnenmesi için bir gerekçe  oluşturmaması gerektiğini dile getirdi.
  Gül soruşturma evresinin gizliliğinin, hem sürecin sıhhatli biçimde  sürdürülüp sonuçlandırılması, hem de henüz suç şüphesi altında bulunan  kişilerin lekelenmemesi adına çok mühim olduğunu belirterek, "Keza çocukların suç  mağduru olduğu olaylarda, özel hayat ve aile meselelerinde, ticari sır ve  şöhretin korunmasında, bu mahremiyet alanını dikkatle  değerlendirmek gerekiyor.
Yasal yükümlülüklerin yanı sıra ahlaki vecibeler de  bunu zorunlu kılıyor.
Bu sınırlar içinde, tolumun bilgi alma hakkına saygı  duymak, söz ve kararlarınızın itibarını da sağlar.
Adaletin varlığı kadar  görünür, algılanır olmasına da hizmet eder.
Toplum desteği en büyük meşruiyet  kaynağı ise, bunu korumak, toplumdaki algı ve inancı doğru bilgiler temelinde  oluşturmak hepimizin ortak görevidir.
" ifadelerini kullandı.

Açık ve hızlı bir süreç yönetiminin her koşulda fayda sağlayacağını  vurgulayan Gül, toplumun bilgilendirilmesinde yarar bulunan hususlarda bu süreç  yönetimini mevcut mekanizmaları kullanarak yerine getirebileceklerini, bu  mekanizmaların başında da önemli bir proje olarak hayata geçirdikleri  adliyelerdeki basın sözcülüğünün geldiğini bildirdi.
Bu mekanizmanın işletilmesinin yargı mensuplarının bireysel  olarak sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlardan çok daha sağlıklı  sonuçlar doğuracağını anlatan Gül, şunları kaydetti:  "Güncel yargılamalar hakkında, istisnaen de olsa, bazı yargı  mensuplarımızın sosyal medya üzerinden değerlendirme yapma tercihi, unutmayalım  ki, bağımsızlık ve tarafsızlık algısını olumsuz etkileyebilir.
Bunun yerine,  gerekiyorsa kurumsal açıklama ve bilgilendirmelerin tercih edilmesi en doğrusu  olacaktır.
Keza politik tartışmaların dışında kalmak, bütün yargı mensuplarımız  için ortak bir hassasiyet olmalıdır.
Basınla ilişkilerde temel bir zorluk, yargı  mensuplarının, esas olarak kararlarıyla konuşmaları gerçeğidir.
Aslında bu, bir  zorluk olduğu kadar, bir kolaylık da sağlayabilir.
  Madem kararlar, yargının en temel ifade aracıdır, öyleyse hedefimiz,  bu ifade aracını doğru ve yeterli biçimde kullanmak olmalıdır.
""BAŞTA HAİNLER OLMAK ÜZERE TÜM DÜNYA GÖRECEK"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bazı FETÖ sanıklarının  mahkemelerde dalga geçer gibi "O kişi ben değilim.
" diyerek milletle ve  mahkemeyle dalga geçmeye çalıştığını belirterek, "Bu milletle, Türk yargısıyla  dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler olmak üzere tüm dünya görecek.
Bu ülkeye  diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251  şehidimizin kanının yerde kalmayarak adaletin tecelli ettiğini gördüler ve  görmeye de devam edecekler.
" dedi.
 Mülkiye, adliye, askeriye ve emniyet içindeki yapılanmasının bu  örgütün geçmişteki hukuk dışı iktidarını ayakta tutan ana sütunlar olduğunu  aktaran Gül,  bu alanlardaki arınmanın o sebeple hayati bir önem taşıdığını dile  getirdi.
Siyasi tarih boyunca yüz yüze gelinen en büyük tehditlerden birinin  hain ve acımasız yüzünü en açık şekilde bu tarihte gösterdiğini işaret eden Gül,  şöyle konuştu:"Yine bu tarih, korku duvarlarının aşıldığı bir tarihtir.
Milletimiz  silaha karşı yürekle karşı durmuş, FETÖ'nün esaret teşebbüsüne cesaretle yanıt  vermiştir.
O gece süratle harekete geçen yargı mensuplarımız da bu ihanet  şebekesinin adalet önüne çıkarılmasında kritik bir görevi yerine getirmiştir.
15  Temmuz gecesi milletin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini, yargı  mensupları da adliyelerde sürdürüyor.
Bu nöbet halen devam ediyor.
Rehavete ve  yılgınlığa yer yoktur.
Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek devam etmelidir.
 Asla ve asla 'Bunları bitirdik, bunların sayısı bu kadardı.
' diyerek rehavete  kapılmayacağız.
Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz.
Ağır ceza  mahkemesi başkanı kamerada resmini gösteriyor, sözde sakal bıyık bırakmış.
Dalga  geçer gibi 'O kişi ben değilim.
' diyerek bu milletle ve mahkemeyle dalga geçmeye  çalışıyor.
Bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler  olmak üzere tüm dünya görecek.
Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin hakkaniyet  ölçüsünde nasıl cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayarak  adaletin tecelli ettiğini gördüler ve görmeye de devam edecekler.
"  Bugüne kadar kaydedilen aşamanın önemli olduğuna işaret eden Gül,  "Mücadelenin başarılı, kuvvetli yönleri sahadaki diğer mücadele unsurlarıyla  birlikte sizin eserinizdir.
Gayretleriniz her türlü takdirin üstündedir.
Biz bu  mücadelede yargı mensuplarımızın sonuna dek yanında durduk.
Teknik ve idari  ihtiyaçları karşılamaya, sahada karşılaşılan problemlerin çözümünde  destek olduk.
Desteğimiz kesintisiz sürecektir.
Yegane talebimiz, adaletin  tecellisidir.
" ifadelerini kullandı.
  "YARGIDA HEDEF SÜRE" UYGULAMASI  Güven veren adaletin hakkın gecikmeden zamanında teslimi olduğunu  belirten Gül, bu konuda çok önemli bir çalışma olan "Yargıda Hedef Süre"  uygulamasını başlattıklarını anımsattı.
Artık bir dava açıldığında, bir soruşturma başlatıldığında yargının  kum saatinin de işlemeye başladığını vurgulayan Gül, şunları kaydetti:  "Proje kapsamında, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için  belirlenen hedef süreler, yargıda zaman yönetimi hedefine imkan sağlıyor.
Bundan  daha önemlisi, yargı süreçleri artık daha şeffaf, daha öngörülebilir  hale geldi.
Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken  sürede tamamlanmasıdır.
Her davanın kendine özgü şartları, kendine özgü zorluk  veya kolaylıkları bulunduğunu elbette biliyoruz.
Hedeflenen süreden önce sonuca  ulaşan davalar olabileceği gibi, bu sürelerden sonra tamamlanan, tamamlanması  haklı ve makul olan davalar da olacaktır.
"Standart geliştirirken istisnaları dışarıda tutmak zorunda olduklarını  vurgulayan Gül, hedef süre uygulamasının istisnaları hesap dışında tutarak bir  süre standardı oluşturmayı amaçladığını bildirdi.
        

9 Şubat 2019 Cumartesi

Bu haber 52 kişi tarafından okundu.
 

Facebook

OKUYUCU YORUMLARI
(0)
 
GÜNÜN DİĞER HABERLER

Dünya Siyaset Ekonomi Gündem


Adana Haberleri Edirne Haberleri Kütahya Haberleri
Adıyaman Haberleri Elazığ Haberleri Malatya Haberleri
Afyon Haberleri Erzincan Haberleri Manisa Haberleri
Ağrı Haberleri Erzurum Haberleri Mardin Haberleri
Aksaray Haberleri Eskişehir Haberleri Muğla Haberleri
Amasya Haberleri Gaziantep Haberleri Muş Haberleri
Ankara Haberleri Giresun Haberleri Nevşehir Haberleri
Antalya Haberleri Gümüşhane Haberleri Niğde Haberleri
Ardahan Haberleri Hakkari Haberleri Ordu Haberleri
Artvin Haberleri Hatay Haberleri Osmaniye Haberleri
Aydın Haberleri Iğdır Haberleri Rize Haberleri
Balıkesir Haberleri Isparta Haberleri Sakarya Haberleri
Bartın Haberleri İçel (mersin) Haberleri Samsun Haberleri
Batman Haberleri İstanbul Haberleri Siirt Haberleri
Bayburt Haberleri İzmir Haberleri Sinop Haberleri
Bilecik Haberleri Kahramanmaraş Haberleri Sivas Haberleri
Bingöl Haberleri Karabük Haberleri Şanlıurfa Haberleri
Bitlis Haberleri Karaman Haberleri Şırnak Haberleri
Bolu Haberleri Kars Haberleri Tekirdağ Haberleri
Burdur Haberleri Kastamonu Haberleri Tokat Haberleri
Bursa Haberleri Kayseri Haberleri Trabzon Haberleri
Çanakkale Haberleri Kırıkkale Haberleri Tunceli Haberleri
Çankırı Haberleri Kırklareli Haberleri Uşak Haberleri
Çorum Haberleri Kırşehir Haberleri Van Haberleri
Denizli Haberleri Kilis Haberleri Yalova Haberleri
Diyarbakır Haberleri Kocaeli Haberleri Yozgat Haberleri
Düzce Haberleri Konya Haberleri Zonguldak Haberleri

© 2019 Haberiste.com Tüm hakları saklıdır.